۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰

طراحی غرفه نمایشگاهی

طراح غرفه نمایشگاهی طراحی مناسب و تخصصی یک غرفه برای نمایشگاه به عنوان یک ابزار قدرتمند که زائیده برنامه ریزی دقیق شرکت کننده و نیز ایده […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰

غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشگاهی غرفه نمایشگاهی مجموعه ای از سازه های فیزیکی نیست بلکه واسطه بازاریابی یکپارچه ایست که از ویژگی های فیزیکی خود برای ایجاد فرصتهای […]
۲۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰

شرکت معتبر غرفه سازی نمایشگاهی

شرکت معتبر غرفه سازی نمایشگاهی کیست؟ در کشور ما شرکت‌هایی فعالیت می‌کنند که به شرکت غرفه سازی نمایشگاهی معروف هستند. این شرکت‌ها با توجه به کسب و کار […]
۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی

سرو پارس در ساخت غرفه نمایشگاهی به اصول مهم از جمله نوع طراحی، رنگ آمیزی، نورپردازی و مصالح به کار رفته توجه می نماید. این فاکتورها […]
English Version