فرم سفارش آنلاین


سروپارس حامی محیط زیست است و در این راستا با ارائه غرفه سازی تحت برند سیستم سروپارس، تکنولوژی غرفه سازی سبز (حامی محیط زیست) را ارائه میکند. شما نیز با پر کردن فرم های الکترونیک به جای فرم های کاغذی به جمع حامیان محیط زیست بپیوندید.

 

1- مشخصات مشتری

2- ثبت نام نمایشگاهی

ثبت نام میکنم

مشخصات نمایشگاه

مشخصات غرفه

3- طراحی

نوع طراحی مورد نظر خود را مشخص کنید

طراحی مادولار

مشخصات نمایشگاه

طراحی ساخت و ساز

مشخصات نمایشگاه

4- انتخاب نوع سفارش

ثبت نام نمایشگاهی

مشخصات نمایشگاه

مشخصات غرفه

غرفه سازی نمایشگاهی

مشخصات نمایشگاه

مشخصات غرفه

درخواست امکانات غرفه

فضای فروش و نمایش
فضای دفتر اداری
فضای انباری
فضای پذیرایی و مراقبت
فضای جلسه و همایش
مبلمان
صوتی و تصویری
تنظیمات نورپردازی
نمایش محصول
Literature Dispensers
کفپوش با بستر 10 سانتیمتر
کفپوش
Exhibition Stand Design

مشخصات نمایشگاه

مشخصات غرفه

درخواست امکانات غرفه

Sales / Presentation Area
Office Area
Storage Area
Hospitality / Bar Area
Discussion / Meeting Area
Furniture requirements
Audio Visual Requirements
Lighting Preferences
Showcases
Literature Dispensers
Flooring/Raised 10cm Platform
Floor Covering Carpet Only

5- اطلاعات بیشتر

English Version